سه شنبه 22 مهر 1393

ارتقاء نسخه 1.1 فروشگاه ساز آوا به نسخه 2.0

براي ارتقاء فروشگاه ساز آوا نسخه 1.1 به نسخه 2.0 كافي است  به شكل زير عمل كنيد . 

كاربراني كه قبلا نسخه 1.1 فروشگاه ساز آوا را با مبلغ 300 هزار تومان خريداري كرده اند مي توانند با پرداخت فقط ماوتفاوت نسخه 1.1 و نسخه 2.0 بدون از دست رفتن هيچگونه اطلاعاتي نسخه خود را به نسخه 2.0 ارتقاء دهند براي اين كار كافي است از 

http://avadevs.com/Order/Tab=Rules_15

آدرس بالا سفارش خود را همان نام كاربري كه قبلا نسخه 1.1 را سفارش داده اند ثبت نمايند . بعد از ثبت سفارش و انجام پرداخت در كمتر از 2 ساعت ارتقاء براي شما انجام خواهد شد . 

موفق باشيد .

 
LiveZilla Live Help